17.5.2017

Perintä

Hoidamme saatavien perinnän, nopeasti ja tehokkaasti.

Siirrä yrityksesi avoimet saatavat helposti ja nopeasti perintään.

Perimme vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuneet kulut suoraan velalliselta – perinnästä asetettuja lakeja sekä hyviä perintätapoja noudattaen.

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy:n ehdottomana etuina suuriin toimijoihin nähden ovat nopeus, hienovaraisuus sekä kiitettävä asiakaspalvelu, jotka ulottuvat myös perinnän kohteena oleviin asiakkaisiin. Näin varmistamme, että toimeksiantajan ja perittävän hyvä asiakassuhde säilyy samalla kun perintä tuottaa nopeasti tulosta.

Palvelun käyttöönotto on maksutonta ja voit tehdä sen sähköisesti. Ota yhteyttä perinta@asiakasturva.fi tai soita 045 1125015.

Perintäpalvelumme käyttöönotto on vaivatonta. Perintää varten tarvitsemme laskukopion saatavastanne. Viivästyskorot laskemme automaattisesti siihen asti, kunnes saatava on maksettu.

Laskukopion tai saatavan tiedot voitte toimittaa sähköpostitse osoitteeseen perinta@asiakasturva.fi tai postittamalla osoitteeseen Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy, Solakalliotie 1 C 3, 00680 Helsinki. Saat paluuviestinä toimeksiantosopimuksen.

Palvelumme edellyttää, että saatavat ovat aiheellisia, riidattomia ja toimeksiantoa tehdessä erääntyneitä. Toimeksianto edellyttää, että saatavasta on vähintään kerran lähetetty maksuhuomautus. Mikäli on kyse riidallisista saatavista, keskustelemme toimeksiantajan kanssa mahdollisesta oikeudellisesta perinnästä.

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä perintätoimen toimilupa.